Barneveld team 1 & 2

Welkom bij Buurtzorg Barneveld team 1 en 2

Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie die bestaat uit plaatselijke zelfsturende teams met wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Dankzij deze werkwijze worden administratieve kosten en kosten van management en overheid beperkt, waardoor betere zorg tegen lagere kosten mogelijk gemaakt kan worden. Een aantrekkelijk perspectief voor cliënten, professionals en verzekeraars.

Sinds 1 mei 2010 is het team Buurtzorg Barneveld van start gegaan. Per oktober 2013 is Buurtzorg Barneveld uitgebreid naar twee teams; Buurtzorg Barneveld 1 & Buurtzorg Barneveld 2. Wij bieden verpleging en verzorging aan cliënten thuis. Goede zorg thuis vraagt met name om aandacht voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarom kenmerkt Buurtzorg zich onder andere door kleinschaligheid en goede bereikbaarheid. Er wordt namelijk  gewerkt met maximaal 12 vaste zorgverleners. In een zelfsturend team verrichten alle teamleden alle voorkomende zorg-gerelateerde taken. De taken worden onderling verdeeld en de verantwoordelijk van onze taken, dragen we samen.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Wanneer u belt, krijgt u rechtstreeks een teamlid aan de lijn die u te woord kan staan bij uw vraag of opmerking.

Bent u op zoek naar huishoudelijk hulp, dan kunt u contact opnemen op met Buurtdiensten Barneveld. Ga hiervoor naar www.buurtdiensten.nl

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Barneveld team 1 & 2, neem dan contact met ons op.
Team 1 06 - 13003090 , Team 2 06 - 10894310
barneveld@buurtzorgnederland.com